Lokalhistoriske artikler 

Denne kolonnen regner jeg som "ferdig". Det vil si at mulige endringer kun vil rette opp faktiske feil eller ta inn helt nye opplysninger. Dette er arbeidsnotater! De er tilgjengelige for alle, men er først og fremst rettet mot folk jeg samarbeider med. Hvis du har noe å bidra med tas det imot med takk !
Noen av mine aner gjorde seg bemerket litt ut over det vanligen. Her har vi et par herrer som ble beskrevet som "reine styrløysa i kvinnfolkvegen". Prosjektet Skorgedalen-Oslo 1882 er en rekonstruert reise fra hytta vår i fjellene nordvest for Åndalsnes.
I artikkelen Bestigningen av Romsdalshorn har jeg sydd sammen en rekke kilder til en kortfattet fremstilling av de to som besteg Hornet for første gang. Etter at vekkelsen i Voll hadde ebbet ut fortsatte den i Kors sogn. Himmelfarts-Anne var en sentral person.
Gulbrand Thesens bok Romsdals Amt er en utmerket kilde for de som vil forstå politisk og økonomisk utvikling i Romsdal på 1800 tallet. Vekkelsen i Voll sogn var førstesidestoff i riksavisene på begynnelsen av 1860-tallet.
Diligencen. Hørtes det eksotisk ut ? Det var den også. Diligencen eller "dilla" som den ble kalt lokalt, traffikerte ruten Lillehammer - Romsdalsfjorden fra 1878-1896.  Tall og fakta om indre Romsdal på 1800 tallet.
I 1749 ble en fjern slektning av meg så provosert av overtroen omkring seg at han skrev en nidvise.  
En ung vestnesing som ville frem i verden, fikk ikke låne penger til studiene sine hos fiffen i Molde. Skuffelsen over avslaget ble uttrykt Moldevisen.  
I hundre år har lokalhistorikere ment at navnet, og dermed stedet, Åndalsnes ble til med Postverket som fødselshjelp i 1888. Det viser seg å være feil.  

Var den første splitkein skien amerikansk eller norsk? Les hva som hendte  da Jørgen Åland sikret dobbelt norsk.

 

 

 

Home

www.murray.as