Statens Diligencebefordring 1877-1897

Av Glenn Murray

          Turismen i Norge utviklet seg raskt etter 1850. Thomas Bennett's reiseguider og tilbud førte til en strøm av turister, de fleste fra Storbrittania. Det var gode penger å tjene på turisttrafikken. Men som Johan Setnes skriver i sin bok Turisttrafikken i Romsdal; mange så seg lei på at «at private tjente penger på personbefordring». Statens Diligencebefordring ble vedtatt av Stortinget i 1877. De neste 20 årene måtte Stortinget vedta årlige bevilgninger for å støtte driften av «dilla». På tross av statsstøtten var billettprisene så høye at svært få hadde råd til å benytte seg av tilbudet.
          Ruten fra Lillehammer til Romsdalen var viktig for turistene og var med i Statens Diligencebefordring fra starten i 1878. Frem til midten av 1880 tallet var endestasjonen Veblungsnes. Turistskipene foretrakk imidlertid havneforholdene på Åndalsnes, og en gang før 1890 ble endestasjonen flyttet dit.
          Denne annonsen var rykket inn i Romsdals Budstikke flere ganger på forsommeren i 1882:

 

Annonse for Statens Diligencebefordring, Romsdals Budstikke 1882.

 
          Diligencen var basert på stasjonshester og var for sin tid lynrask. Kun tre dager fra Veblungsnes til Lillehammer ! Fra avreise til ankomst var gjennomsnittsfarten beskjedne 4,5 km/t.
 

Tabellen for mandagsruten fra Veblungsnes i 1882 så slik ut:

Rute for Diligencen Klokken Annet
Fra Veblungsnes 07.00 Avreise mandag morgen
Fra Stueflotten 15.10 Middag
Fra Holset 07.30 Tirsdag morgen
Fra Brendhaugen 14.35 Middag
Fra Klevstad 07.30 Onsdag morgen
Fra Kirkestuen 14.15 Middag
Til Lillehammer 19.20 Ankomst onsdag kveld
 
          Fraktvilkårene avslører at diligencen var datidens Concorde. Hver passasjer fikk ha med seg 10 kg bagasje. Du kunne risikere at bagasjen måtte ettersendes hvis du hadde med deg mer. Nå var det nok ikke ofte at diligencen var fylt til trengsel. Etter en frisk start i 1878, med en pris på 48 kroner og tre ukentlige avganger, ble prisen Lillehammer-Veblungsnes snart presset ned til 40 kroner og en avgang i uken ble innstilt.
 

Diligencene traffikerte følgende ruter:

1877-97 Lillehammer - Støren
1877-97 Lillehammer - Veblungsnes (senere Åndalsnes)
1878-96 Odnæs - Lærdal
1878-95 Gjøvik - Odnæs
1884-95 Gudvangen - Voss - Eide
 
           Denne artikkelen er skrevet hundre år etter at Statens Diligencebefordring kjørte sin siste tur. I 1998 kan vi knapt fatte hvor dyrt det var å reise med diligencen. Takstmennene i Veøy Brandtrygdelag reiste ofte under tidspress, men ville ikke ha råd til å reise med diligencen. En tur-retur billett Lillehammer-Veblungsnes kostet 10 kroner mer enn årslønnen til ei tjenestejente i indre Romsdal i 1882. Tur-retur billetten tilsvarte 13-14 favner bjørkeved fritt levert på kaia i Molde, eller om man vil, omlag 800 liter melk. Statens Diligencebefordring ble avviklet etter at Dovrebanen ble åpnet frem til Otta i 1896.
 

 

Home

www.murray.as