Reine styrløysa i kvinnfolkvegen

Av Glenn Murray

"Hans vart reine styrløysa, i allefall i kvinnfolkvegen", skrev lokalhistorikeren Iver Brovold om en av mine aner. La oss ta en titt inn i en tid da menn var menn og kvinner ikke var stort bedre.
 
          Guri Olsdatter het ei tjenestejente som arbeidet på gårdene i Øverdalen i Kors sogn på slutten av 1700-tallet. Guri er min 4xtipp-oldemor. I 1792 fikk Guri datteren Sigri utenfor ekteskap. Barnefar var drengen Povel Povelsen, og han ble av helt andre grunner min 3xtipp-oldefar. Tre år senere var Guri på'n igjen med enda et barn utenfor ekteskap. Denne sønnen, Lars Olsen, er også en av mine 3xtipp-oldefedre!
          Drengen Povel Povelsen lå heller ikke på latsiden og i 1796 slo han alle kjente rekorder. Den 6. mai fikk han datteren Marit med tjenestejenta Eli Iversdatter. Marit ble født to uker etter at Povel var blitt trolovet med Anne Hansdatter. Så gikk det ikke bedre til enn at Povel og Anne ble viet i Kors kirke den 29. mai, i samme gudstjeneste som lille Marit ble døpt. Det må ha vært pinlig, men bryllupet kunne ikke utsettes. Anne Hansdatter nedkom med Povels første "ektefødte" barn bare fem dager senere!
          Min 4xtipp-oldefar Hans Larsen Nerem var heller ikke borte. Hans var bror til en berømt prest og stamfar til en stor slekt som kalles Hans-Larså-slekten på Sørsylte i Tresfjorden. Det var vår Hans som Brovold beskrev som "reine styrløysa i kvinnfolkvegen". I 1751 ville Hans gifte seg med sin kusine Tyri Mikkelsdatter Talberg. Siden de var søskenbarn måtte de ha "kongebrev", men de fikk ikke tillatelse til å gifte seg. Det hadde de nok regnet med for Tyri nedkom med datteren Marit samme året. Etter dette ser det ut til at Hans slo seg løs på ren trass. I årene 1753, 54 og 55 får han ett barn utenfor ekteskap med en ny kvinne hver gang. Det kan vel ligge mørketall her også.
          Så i 1757 får Hans seg et godt gifte med den 25 år eldre Halfrid, enken på Pe-garden. Halfrid var da 56 år gammel og Hans var 31. Hans roet seg ned med sin Halfrid, men arvinger kunne det naturlig nok ikke bli. Halfrid var en vital dame og levde til hun var 87. Hans var 62 år før han kunne tenke på å skaffe seg lovformelige arvinger.
          Helt lovformelig ble det ikke i første omgang. Når sjansen først bød seg så ble han vel litt ivrig. Pigen Anne Gunnarsdtr Talberg nedkom samme år som Halfrid døde. Nå var det ikke bare å gifte seg der heller. Hans og Anne var tremenninger, og igjen måtte Hans søke om kongelig bevilling. Heldigvis hadde kongen lært noe siden sist, så Anne og Hans kunne vies i Tresfjord kirke på nyåret i 1789. Nå viser gamle Hans klasse. De neste 9 årene får han og Anne fire barn som lever opp. Det siste barnet ble født i året 1800, men det fikk ikke Hans oppleve. Han døde to måneder tidligere "af Koldesyge", 72 år gammel.
 

 

 

Home

www.murray.as