Tall fra indre Romsdal 

Opplysningene om lønnsnivå og priser kommer fra boken "Veøy Branntrygdelag 100 år". La oss ta de få prisene vi har først. På 1880-tallet kostet en favn 30cm ved 30 kr levert opplastet på kaia i Molde. En kilo smør kostet 1.40 kr, mens en liter melk kostet 5 øre.

.

Dagarbeidere og husmenn kunne enten ha... egen kost husbondens
... dagslønnen for alminnelige arbeidere ble da...

1.68 kr

0.99 kr

... husmenn hadde tilsvarende...

1.05 kr

0.58 kr

Skogsarbeidere holdt maten selv, men kunne ha... egen hest husbondens
...dagslønnen for skogsarbeidere var

3.73 kr

1.66 kr

Tjenestefolket var den billigste arbeidskraften og jenter billigere enn gutter -
Tjenestegutter på gård med hus og kost, pr. år

163.00 kr

 
Tjenestejenter på gård med hus og kost, pr. år

73.00 kr

 

 

Vilkårene for tjenestejenter og tjenestegutter er vanskelig å sammenligne. Tjenestejentene hadde ofte fordeler i naturalia som er vanskelige å sette verdi på. Det var for eksempel vanlig at tjenestejentene hadde rett til å fø en sau på gården. På den andre siden hadde mange gutter rett til fri, gratis niste, og ofte rimelig leie av utstyr, for å kunne delta i kystfisket om våren.

Home

www.murray.as